Eivind Groven
1901-1977

Foreløpig kalender over Groven-jubileet 2001


[Groven]

[IMAGE Groven]

Kalenderen blir stadig justert, informasjon
kan gis Anne Jorunn Kydland Lysdahl,
Nasjonalbiblioteket, tlf. 23 27 60 52 eller
e-post Anne.KydlandLysdahl@nb.no

19.oct.01